HMA- HelyiMérték Alapítvány Kelet-magyarországi Fiatalokért Alapítvány Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Stratégia

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat, a Kelet-Magyarországi Fiatalokért Alapítvány és a Helyi Mérték Alapítvány konzurciumának célja, hogy átfogó tudással rendelkezzen a megyében működő civil szervezetek kapacitásairól, céljairól és ezek beépüljenek a megye fejlesztési elképzelések közé. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye akkor lehet sikeres, ha képes olyan projekteket az Európai Uniós és egyéb hazai fejlesztések keretében megvalósítani minden szektorban, melyek összeadódva a megye egészének fejlődését szolgálják. Az erre való felkészülési folyamatnak része, a „TANDEM-TANuljunk DEMokráciát a közös sikerért!” című ÁROP-1.A.6-2013-2013-0005 számú projekt, mely minden igénybevett eszközzel a civil szektor ezen keretbe történő bevonását szolgálja. A civil szektor megyei fejlesztési politikába való bekapcsolásának eszköze a Megyei Civil Stratégia megalkotása.  A stratégiaalkotás egy komplex folyamat, melynek része egy megyei civil „leltár” elkészítése. Ennek érdekében egy kérdőíves kutatás keretében több mint 400 civil szervezetet kérdeztünk meg, az ő véleményük alapján készül el a helyzetfelmérő rész. A helyzetfelmérő részt követően széleskörű társadalmasításra kerül a stratégia alapdokumentuma, mely keretében 13 járásban történik meg a stratégia megvitatása. Továbbá a Civil Konzultatív Bizottság is több olvasatban megvitatja a dokumentumot és a stratégiai partnerek is véleményezik, ezt követően a Megyei Közgyűlés elé kerül. A Megyei Civil Stratégia egy keret, amelyben egy nagyon sokszínű és sokszereplős szektor releváns véleménye kerül összegzésre, és kialakul egyfajta közös nevezője is ennek a szektornak a stratégia által. Megfogalmazódnak benne azok a fejlesztési javaslatok, amelyek a következő hét évben a megyei civil fejlesztés fő irányai lehetnek, és ezáltal az önkormányzati és civil szektor együttműködése érdekében reményeink szerint, a Megyei Közgyűlés elfogadó határozatával létrejön egy közös cselekvési terv a megye fejlődése érdekében.

MEGYEI CIVIL STRATÉGIA

TANDEM KUTATÁSI JELENTÉS

JOGSZABÁLYI KERETEK« vissza